Jak skomponowany podręcznik będzie atrakcyjny?

Jak skomponowany podręcznik będzie atrakcyjny?

0 Comment

Właściwy projekt graficzny podręcznika jest jednym z kluczowych czynników wpływających na proces szkolenia. Powszechnie uważa się, że podręcznik jest po prostu książką, którą dzieci używają w szkole. Ta strategia, choć prawdziwa, zawiera tylko niewielką część podstawowej prawdy. Aby omówić przydatność tego przewodnika, musimy uwzględnić coś więcej.

Czym jest podręcznik?

Podręcznik jest spójną i ustrukturyzowaną treścią, w której przedmioty z danego obszaru (takie jak matematyka, geografia czy historia) są prezentowane w sposób odpowiadający konkretnym potrzebom i funkcjom. Obserwowanie ich pomoże nam zrozumieć, że podręczniki są rzeczywiście złożonymi i konkretnymi narzędziami.

Podręcznik jako rozwinięcie programu nauczania

Dokumentem, który określa, czego nasze dzieci będą się uczyć w szkole, może być podstawa programowa opracowana przez odpowiednie władze państwowe. Dzięki zapisom, nauczyciele wiedzą dokładnie, jaki jest ich cel. Jednocześnie, podstawa po prostu pozostawia miejsce na osiągnięcie tego celu. Podręcznik jest w rzeczywistości narzędziem, które mówi, jak interpretować podstawę programową, aby zapewnić i ułatwić faktyczne osiągnięcie celów. Z tego powodu, wszystkie podręczniki muszą być “zatwierdzone”, co zapewnia, że podręcznik rzeczywiście spełnia te cele i jest poprawny pod względem merytorycznym i pedagogicznym.

Jak podręcznik pomaga nauczycielowi?

Podręcznik wskazuje drogę dla tego nauczyciela. Nazywa się to ideą nauczania danego tematu, czyli

  • określa porządek nauczanych zagadnień,
  • ich własną hierarchię,
  • relacje między nimi.

Droga z tropu powinna być jasna i jednoznaczna. Ponadto, podręcznik określa, które metody najlepiej pomogą obecnemu uczniowi zrozumieć i zapamiętać treść danego przedmiotu. Metody te służą do znajdowania sposobów na wyświetlanie treści.

Jak podręcznik ułatwia naukę uczniowi?

Poprzez konsekwentne stosowanie koncepcji i najlepszych praktyk nauczania, podręcznik zawiera elementy ułatwiające naukę. Kolejność i prezentacja treści w podręczniku odzwierciedlają etapy uczenia się. Rzeczywiście, istnieją rozgrzewki, które pomagają uczniom przypomnieć sobie dane potrzebne do zrozumienia zupełnie nowego tematu, wyjaśnić takie kwestie, ćwiczenia wzmacniające nowe rozumienie, a na koniec każdej lekcji powtórzyć najważniejsze informacje. Odpowiednie ułożenie tej treści i wybór najlepszej formy w ich imieniu (treść wyjaśniająca powinna mieć inną strukturę niż treść końcowa) zwiększa szanse, że uczący się otrzyma zawarte w niej dane i utrwali je należycie.

zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com

Czy wszystkie podręczniki szkolne kupujemy dzieciom samodzielnie?

Czy wszystkie podręczniki szkolne kupujemy dzieciom samodzielnie?

0 Comment

Zanim na korytarzu szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, każdy uczeń powinien mieć podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html). Niezależnie od tego, czy dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej, czy też już do liceum, podręczniki są nieodzownym narzędziem dla każdego, kto się czy. Niektóre z nich są zamawiane przez szkoły, które otrzymują dotacje celowe i przekazywane uczniom. Reszta musi być zakupiona przez samych rodziców i opiekunów.

Kto wybiera podręczniki do szkoły?

Podręczniki są wybierane przez nauczycieli. Na ogół nauczyciele muszą znaleźć książki, które mogą być używane przez następne trzy lata. Zestawy te nie powinny zawierać naklejek wraz z innymi jednorazowymi przedmiotami, których następny uczeń nie będzie mógł ponownie użyć. Dyrektorzy szkół mogą zamówić nowe książki dla szkół podstawowych, klas IV i VII, które uzupełnią materiały dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych. Jeśli jest więcej uczniów niż w poprzednich latach, dyrektor szkoły może uzyskać dofinansowanie na dodatkowe egzemplarze książek. W ten sposób rodzice nie muszą kupować podręczników szkolnych dla swoich dzieci. Należy jednak pamiętać, że są one własnością szkoły – uczniowie tylko je pożyczają i dlatego są zobowiązani do ich zwrotu w dobrym stanie przed wakacjami.

Podręczniki dla szkół ponadpodstawowych

Obecnie prawie wszystkie klasy ogólnokształcących szkół podstawowych otrzymują od dyrektorów szkół podręczniki, materiały do nauki z przedmiotów wchodzących w zakres obowiązkowej edukacji ogólnej. Książki na te opcjonalne tematy są zazwyczaj kupowane przez matkę i ojca lub innych opiekunów dzieci. Z kolei podręczniki dla szkół uzupełniających – dla szkół średnich, technikum i szkół zawodowych – nie są refundowane ani dotowane przez państwo. Więc rodzice muszą sami je kupić.

Podręczniki do przedmiotów dodatkowych

Nie wszystkie podręczniki szkolne są wydawane uczniom bezpłatnie. Aby zrozumieć tematy nieobowiązkowe, np. religię, trzeba kupić podręcznik i ćwiczenia. Pod koniec wakacji na stronie internetowej szkoły pojawiają się listy książek. Są to zarówno podręcznik, jak i ćwiczenia dotyczące wiary, etyki i przygotowania do życia rodzinnego w szkole. Ponadto, jeśli dziecko uczy się innego języka obcego w szkole podstawowej, należy zakupić dla niego pomoce i ćwiczenia językowe. To samo dotyczy kursów dydaktycznych i terapeutycznych. Warto z wyprzedzeniem pomyśleć o podręcznikach do szkół podstawowych, aby móc jak najlepiej wykorzystać atrakcyjne rabaty, które pojawiają się w czasie wakacji w wielu księgarniach.

Biznes - obraz utworzony przez pressfoto - pl.freepik.com

Czy wszystkie podręczniki szkolne kupujemy dzieciom samodzielnie?

Czy wszystkie podręczniki szkolne kupujemy dzieciom samodzielnie?

0 Comment

Nauczyciele muszą co jakiś czas zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem, czyli wybrać nowe podręczniki ze strony internetowej www.taniaksiazka.pl. Obecne przepisy dotyczące edukacji wymagają od nauczycieli przedstawienia danych podręczników, które uczniowie muszą kupić na początku nowego roku szkolnego.

Czym kierują się nauczyciele podczas dokonywania wyboru?

Po pierwsze, musimy dokładnie przeanalizować zapisy podstawy programowej w ramach przedmiotu, którego uczymy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (w szkole średniej). Ale musimy też znać zapisy dokumentu, które obowiązują na wczesnym i późniejszym etapie edukacji szkolnej. Jest też sam program nauczania. Możemy wybierać spośród całego mnóstwa dostępnych na rynku, w większości przygotowanych przez wydawców edukacyjnych. Zanim jednak polecimy uczniom stylowy podręcznik, warto nauczyć się umieszczać sugestie i przeprowadzać krytyczną analizę w oparciu o barwny, angażujący wachlarz rozwiązań dydaktycznych i sugestii redakcyjnych.

Dlaczego podręcznik powinien być estetyczny i praktyczny?

Każdy podręcznik powinien być ładny, estetycznie przyjemny dla oka, z czytelną czcionką, przyjemną kolorystyką. Przecież pracujemy z tym przez cały rok lub dłużej. Podręcznik powinien być także użyteczny. Powinien on mieć wygodny format, być może podzielony na składniki. Dla nauczyciela z materiałami, które pomogą przygotować się do właściwej lekcji. Wszystkie podręczniki powinny oferować konkretny, cenny światopogląd, uczący bezstronnego myślenia. Każdy podręcznik powinien być napisany w języku otwartym dla uczącego się, ale dodatkowo promujący zainteresowanie, angażujący formę i treść. Liczy się także cena i to, czy jest on fizycznie w najbliższej księgarni.

Jakie funkcje powinien spełniać podręcznik?

Przy wyborze gotowego podręcznika można również kierować się analizą funkcji, jaką powinien on spełniać. Wielu wybitnych pedagogów przedstawiło swoje własne definicje rzeczywistej funkcji podręcznika, które mogą jednak ograniczać się tylko do następujących. Po pierwsze, liczy się funkcja informacyjna. Dostarczenie uczniom gruntownej wiedzy podstawowej z wykorzystaniem słowa pisanego i mediów nietekstowych. Środki te są szczególnie ważne, gdy uświadomimy sobie, że odbiorca podręcznika jest nowym pokoleniem, dla którego długie treści tekstowe stają się niezrozumiałe, a obrazy, kolory, informacje podsumowujące, schematy, kolorowe akcenty, różne czcionki itp. trafiają znacznie lepiej. Podręcznik wprowadza młodych ludzi w korzystanie z aktualnie zdobytej wiedzy poprzez ustalanie zadań i ćwiczeń.

Biznes autorstwa pressfoto - pl.freepik.com